[1]
M. Huba, „Český príspevok k ochrane prírody, krajiny a pamiatok na Slovensku v r. 1918–2018", Envigogika, roč. 13, č. 2, říj. 2018.