[1]
J. Dlouhá, „Konference Univerzity a udržitelný rozvoj", Envigogika, roč. 12, č. 2, pro. 2017.