[1]
S. Svobodová, „Vliv vybraných proměnných na environmentální gramotnost žáků 2. stupně základní školy", Envigogika, roč. 12, č. 1, kvě. 2017.