[1]
J. Dlouhá, „Úvodník 2015/X/3", Envigogika, roč. 10, č. 3, pro. 2015.