[1]
J. Dlouhá, „Úvodník 2015/X/4", Envigogika, roč. 10, č. 4, pro. 2015.