[1]
J. Činčera, „Evaluace program Ekoškola", Envigogika, roč. 3, č. 2, pro. 2008.