[1]
J. Dlouhá, „Úvodník 2011/VI/1", Envigogika, roč. 6, č. 1, kvě. 2011.