[1]
J. Dlouhá, „Úvodník 2009/IV/3", Envigogika, roč. 4, č. 3, pro. 2009.