[1]
J. Dlouhá, „Úvodník 2008/III/1", Envigogika, roč. 3, č. 1, kvě. 2008.