[1]
V. Mezřický, „K teologické interpretaci udržitelného rozvoje", Envigogika, roč. 2, č. 1, dub. 2007.