Dlouhá, J. (2024) „Ekodesign: Metodické listy pro využití (nejen) na úrovni základních škol", Envigogika. Praha, Czech Republic, 19(1). doi: 10.14712/18023061.674.