Gardashuk, T. (2024) „Jaderné výzvy a opomíjené lekce z Černobylu", Envigogika. Praha, Czech Republic, 19(1). doi: 10.14712/18023061.671.