Činčera, J. (2012) „Děti a les: analýza mentálních map žáků čtvrtých tříd", Envigogika. Praha, Czech Republic, 7(1). doi: 10.14712/18023061.67.