Janáková, M. (2023) „Učení přírodou a pozorováním - metodická podpora vzdělávacích a výchovných programů pro MŠ a ZŠ založených na principech permakultury", Envigogika. Praha, Czech Republic, 18(1). doi: 10.14712/18023061.660.