Brůhová Foltýnová, H., Baldlauf, R., Becker, U., Gerike, R., Heidegger, F., Jordová, R., Kaszubowski, D., Rybová, K. a Vavrová, L. (2024) „Odraz změny paradigmatu udržitelné městské mobility ve výuce na třech evropských univerzitách", Envigogika. Praha, Czech Republic, 19(1). doi: 10.14712/18023061.658.