Laveuve, F. (2022) „Vzájemné působení hodnot humanismu a holismu jako nezbytné hnací síly vzdělávání pro udržitelný rozvoj na regionální úrovni.: The interaction of Humanism values and Holism values as a necessary driving force of the Education for Sustainable Development at the regional level", Envigogika. Praha, Czech Republic, 17(1). doi: 10.14712/18023061.651.