Ryplová, R. a Reháková, J. (2011) „Přínos badatelsky orientovaného vyučování (BOV) pro environmentální výchovu: Případová studie implementace BOV do výuky na ZŠ", Envigogika. Praha, Czech Republic, 6(3). doi: 10.14712/18023061.65.