Janáková, M. (2021) „Horse Assisted Education (, Učení s asistencí koní“) a jeho potenciál v oblasti pedagogiky a environmentální výchovy", Envigogika. Praha, Czech Republic, 16(2). doi: 10.14712/18023061.629.