Ryplová, R. a Pokorný, J. (2019) „Opomíjená úloha vegetace v distribuci sluneční energie a utváření klimatu – sonda znalostí začínajících studentů učitelství přírodopisu ", Envigogika. Praha, Czech Republic, 14(1). doi: 10.14712/18023061.586.