Dlouhá, J. a Holec, J. (2018) „Co je škola? (a jaký smysl má dnes tato otázka)", Envigogika. Praha, Czech Republic, 13(2). doi: 10.14712/18023061.583.