Chmelová, Štěpánka, Ryplová, R., Vácha, Z., Vaněčková, O. a Procházka, M. (2019) „Školní zahrady středních škol a jejich potenciál pro environmentální výchovu", Envigogika. Praha, Czech Republic, 14(1). doi: 10.14712/18023061.580.