Huba, M. (2018) „Český príspevok k ochrane prírody, krajiny a pamiatok na Slovensku v r. 1918–2018", Envigogika. Praha, Czech Republic, 13(2). doi: 10.14712/18023061.577.