Dlouhá, J. (2018) „Příroda 3.0 nebo 1.0 návraty? Aneb EDO Olomouc 2018 radikálně přehodnocuje úhel pohledu (a my s ním)", Envigogika. Praha, Czech Republic, 13(1). doi: 10.14712/18023061.572.