Lardjane, S. a Laveuve, F. (2018) „Interakce mezi Cíli udržitelného rozvoje OSN z perspektivy učitele", Envigogika. Praha, Czech Republic, 13(1). doi: 10.14712/18023061.564.