Svobodová, S. (2017) „Vliv vybraných proměnných na environmentální gramotnost žáků 2. stupně základní školy", Envigogika. Praha, Czech Republic, 12(1). doi: 10.14712/18023061.539.