Janáková, M. (2016) „Permakultura a teorie environmentální výchovy (EV): mapující přehledová studie", Envigogika. Praha, Czech Republic, 11(2). doi: 10.14712/18023061.529.