Kára, J. (2014) „Vzpomínka na Josefa Vavrouška při příležitosti předání jeho ceny za rok 2013", Envigogika. Praha, Czech Republic, 9(2). doi: 10.14712/18023061.457.