Činčera, J. (2013) „Metodika pro hodnocení environmentální výchovy pro dospělé účastníky", Envigogika. Praha, Czech Republic, 8(5). doi: 10.14712/18023061.415.