Dlouhá, J. (2009) „Obecné vzdělávací kvality a pojem kompetence", Envigogika. Praha, Czech Republic, 4(1). doi: 10.14712/18023061.35.