Petrová, M. (2012) „Názory účastníků konference „Naše společná přítomnost“", Envigogika. Praha, Czech Republic, 7(1). doi: 10.14712/18023061.311.