Činčera, J. (2008) „Evaluační strategie středisek ekologické výchovy", Envigogika. Praha, Czech Republic, 3(2). doi: 10.14712/18023061.29.