Činčera, J. (2006) „Trendy v environmentální výchově - intepretivistický a kritický proud", Envigogika. Praha, Czech Republic, 1(1). doi: 10.14712/18023061.2.