Činčera, J. a Štěpánek, P. (2007) „Výzkum ekologické gramotnosti studentů středních odborných škol", Envigogika. Praha, Czech Republic, 2(1). doi: 10.14712/18023061.12.