Čermák, Aleš, a Jindřiška Čermák Křivánková. 2024. „Kde Velryby Plavou S otevřenými ústy, zpívám O Vodní Hladině". Envigogika 19 (1). Praha, Czech Republic. https://doi.org/10.14712/18023061.677.