Brůhová Foltýnová, Hana, Rosemarie Baldlauf, Udo Becker, Regine Gerike, Fabian Heidegger, Radomíra Jordová, Daniel Kaszubowski, Kristýna Rybová, a Lucie Vavrová. 2024. „Odraz změny Paradigmatu udržitelné městské Mobility Ve výuce Na třech evropských univerzitách". Envigogika 19 (1). Praha, Czech Republic. https://doi.org/10.14712/18023061.658.