Ryplová, Renata, a Jarmila Reháková. 2011. „Přínos Badatelsky orientovaného vyučování (BOV) Pro environmentální výchovu: Případová Studie Implementace BOV Do výuky Na ZŠ". Envigogika 6 (3). Praha, Czech Republic. https://doi.org/10.14712/18023061.65.