Svobodová, Silvie. 2017. „Vliv vybraných proměnných Na environmentální Gramotnost žáků 2. Stupně základní školy". Envigogika 12 (1). Praha, Czech Republic. https://doi.org/10.14712/18023061.539.