Dlouhá, Jana, a Jiří Dlouhý. 2015. „Kompetence vysokoškolských učitelů Pro udržitelný Rozvoj – analýza Situace V Regionu střední a východní Evropy". Envigogika 10 (3). Praha, Czech Republic. https://doi.org/10.14712/18023061.507.