Bezouška, Aleš, a Jan Činčera. 2007. „Vliv environmentální Profilace středních škol Na proenvironmentální Postoje a jednání Studentů". Envigogika 2 (3). Praha, Czech Republic. https://doi.org/10.14712/18023061.20.