JANÁKOVÁ, M. Kůň v pedagogické praxi. Aktivity s koněm (nejen) v rámci EVVO pro MŠ a ZŠ. : Využití koně v mimoškolních a volnočasových aktivitách. (Horse Asisted education). Envigogika, Praha, Czech Republic, v. 18, n. 1, 2023. DOI: 10.14712/18023061.641. Disponível em: https://envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/641. Acesso em: 6 pro. 2023.