HUBA, M. Masmédiá na Slovensku a ich úloha pri formovaní (po)vedomia o environmentálnych problémoch a podpore kritického myslenia. Envigogika, Praha, Czech Republic, v. 16, n. 1, 2021. DOI: 10.14712/18023061.625. Disponível em: https://envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/625. Acesso em: 9 srp. 2022.