HUBA, M. Český príspevok k ochrane prírody, krajiny a pamiatok na Slovensku v r. 1918–2018. Envigogika, Praha, Czech Republic, v. 13, n. 2, 2018. DOI: 10.14712/18023061.577. Disponível em: https://envigogika.cuni.cz/index.php/Envigogika/article/view/577. Acesso em: 4 pro. 2023.