Dlouhá, J. (2024). Ekodesign: Metodické listy pro využití (nejen) na úrovni základních škol. Envigogika, 19(1). https://doi.org/10.14712/18023061.674