Gardashuk, T. (2024). Jaderné výzvy a opomíjené lekce z Černobylu. Envigogika, 19(1). https://doi.org/10.14712/18023061.671