Laveuve, F. (2022). Vzájemné působení hodnot humanismu a holismu jako nezbytné hnací síly vzdělávání pro udržitelný rozvoj na regionální úrovni.: The interaction of Humanism values and Holism values as a necessary driving force of the Education for Sustainable Development at the regional level. Envigogika, 17(1). https://doi.org/10.14712/18023061.651