Andreska, J., & Hartlová, A. (2022). Přítomnost losí populace ve volné přírodě z pohledu dospívajících žáků . Envigogika, 17(1). https://doi.org/10.14712/18023061.637