Janáková, M. (2021). Horse Assisted Education (,,Učení s asistencí koní“) a jeho potenciál v oblasti pedagogiky a environmentální výchovy. Envigogika, 16(2). https://doi.org/10.14712/18023061.629