Huba, M. (2018). Český príspevok k ochrane prírody, krajiny a pamiatok na Slovensku v r. 1918–2018. Envigogika, 13(2). https://doi.org/10.14712/18023061.577