Dlouhá, J. (2018). Příroda 3.0 nebo 1.0 návraty? Aneb EDO Olomouc 2018 radikálně přehodnocuje úhel pohledu (a my s ním). Envigogika, 13(1). https://doi.org/10.14712/18023061.572