Švajda, J., & Činčera, J. (2017). Vyhodnocení zaujetí návštěvníků a udržení jejich pozornosti panely přírodní stezky v Národním parku Vysoké Tatry (Slovensko). Envigogika, 12(2). https://doi.org/10.14712/18023061.549